home

 

BELANGRIJK NIEUWS : 

Voor wie het gemist heeft in de media: bpost wil dat alle zegels met een nominale waarde in Belgische Frank EN Euro op 1 januari 2023 niet langer gebruikt mogen worden voor alle vormen van briefwisseling. Ze worden evenmin teruggenomen door het postbedrijf.

Dit is een zware klap voor de verzamelaars die België verzamelen na 1960. Onze bond is onmiddellijk in actie geschoten om de belangen van de leden te verdedigen. Onze voorzitter is tussengekomen bij Vice-eersteminister Petra De Sutter. Zij moet als voogdijminister het door bpost ingediende dossier goedkeuren. Onze secretaris heeft in naam van onze bond een officieel bezwaar ingediend bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, die het dossier moet onderzoeken en een advies moet uitbrengen.


INTRODUCTIE

We heten u welkom op de website van KVBP

Deze site is opgezet om van de wonderlijke wereld van de filatelie te genieten en dit voor jong en oud
Er zullen regelmatig nieuwe gegevens worden toegevoegd of verbeterd
Deze site zal zoveel mogelijk goede links bevatten naar andere sites over heel de wereld.

 

DE KVBP....

Tracht alle filatelisten in één bond te verenigen.

Ijvert op alle gebied voor de verspreiding en promotie van de filatelie, zowel thematisch als traditioneel.

Bestaat uit meer dan 42 kringen die regelmatig vergaderen en die verspreid zijn over gans Vlaanderen.

Beschikt via de kringen over een nieuwigheden- en materiaaldienst waarbij u tegen sterk verminderde prijzen allerlei filatelistische benodigdheden kunt verkrijgen.

Organiseert verkopen voor en door leden.

Beschikt over een zeer uitgebreide rondzenddienst met zeer gevarieerd ruilmateriaal.

Verleent, via uw lidkaart, toegang tot alle aangesloten K.V.B.P. Kringen (Zie lijst op onze website)

De geschiedenis van de K.V.B.P.

Deze website is nog in volle ontwikkeling! Bezoek hem regelmatig of stuur een mailtje naar wesley@kapc.be en we houden u op de hoogte van de nieuwigheden!