Secretariaat

 

Secretariaat en Ledenadministratie

Secretaris
Guido Lefever
Baarleboslaan 5,
9031 Drongen
Tel. : 09/337 06 94
guido.lefever@skynet.be

Penningmeester/ledenadministratie
RAMS Wesley,
De Linden 21,
2240 ZANDHOVEN,
Tel. : 03/281.88.88

wesley@kapc.be

Jaarlijkse lidgelden worden overgemaakt op:
België: KBC 737-0304932-07 
IBAN: BE74 7370 3049 3207 - BIC: KREDBEBB

Maatschappelijke Zetel :
KVBP
Molenberglei 36, 2627 Schelle
Ondernemingsnummer : 0410.934.164

Inschrijven als lid kan online.